studio BOJA, studio za dizajn
Art in web digital media
 
 
 
 
 
standardni formati papira / korisne informacije / informativni centar / studio BOJA, studio za dizajn / studio-boja.hr
 
nalazite se na:
/
/
/
formati papira
   
Informativni centar
• korisne informacije
 
 
 
Korisne informacije / standarni formati papira
 
FORMAT
DIMENZIJE
mm
in
A0
841 x 1189
33.1 x 46.8
A1
549 x 841
23.4 x 33.1
A2
420 x 594
16.5 x 23.4
A3
297 x 420
11.7 x 16.5
A4
210 x 297
8.3 x 11.7
A5
148 x 210
5.8 x 8.3
A6
105 x 148
4.1 x 5.8
A7
74 x 105
2.9 x 4.1
A8
52 x 74
2.0 x 2.9
A9
37 x 52
1.5 x 2.0
A10
26 x 37
1.0 x 1.5
   
FORMAT
DIMENZIJE
mm
in
B0
1000 x 1414
39.4 x 55.7
B1
707 x 1000
27.8 x 39.4
B2
500 x 707
19.7 x 27.8
B3
353 x 500
13.9 x 19.7
B4
250 x 353
9.8 x 13.9
B5
176 x 250
6.9 x 9.8
B6
125 x 176
4.9 x 6.9
B7
88 x 125
3.5 x 4.9
B8
62 x 88
2.4 x 3.5
B9
44 x 62
1.7 x 2.4
B10
31 x 44
1.2 x 1.7
       
       
FORMAT
DIMENZIJE
mm
in
C0
917 x 1297
36.1 x 51.1
C1
648 x 917
25.5 x 36.1
C2
458 x 648
18.0 x 25.5
C3
324 x 458
12.8 x 18.0
C4
229 x 324
9.0 x 12.8
C5
162 x 229
6.4 x 9.0
C6
114 x 162
4.5 x 6.4
C7
81 x 114
3.2 x 4.5
C8
57 x 81
2.2 x 3.2
C9
40 x 57
1.6 x 2.2
C10
28 x 40
1.1 x 1.6
   
FORMAT
DIMENZIJE
mm
in
D0
771 x 1090
 
D1
545 x 771
 
D2
385 x 545
 
D3
272 x 385
 
D4
192 x 272
 
D5
136 x 192
 
D6
96 x 136
 
D7
68 x 96
 
D8
48 x 68
 
D9
34 x 48
 
D10
24 x 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nalazite se na:
/
/
/
formati papira
 
 
 
 
 
informacije o nama
 
studio BOJA Zagreb / digital media studio
studio BOJA
studio za dizajn
usluge koje pružamo:
web i grafički dizajn
SEO optimizacija
usluga tiska
izrada prezentacija
izrada bannera
web hosting
registracija web domena
odnosi s javnošću
intelektualne usluge
servis računala
zatražite ponudu
web adresa:
www.studio-boja.hr
mail adresa:
info@studio-boja.hr
telefon:
+385 91 7333 249
adresa:
Ulica B. Magovca 15
10020 Zagreb
Hrvatska / Croatia
OIB:
05310003788